Mateřská škola Buková

Praha 3

Informační schůzka k zápisům

Upozorňujeme, že informativní schůzka k zápisům pro školní rok 2022/2023 proběhne 6.4.2022 od 16,30h pod tímto odkazem: meet.google.com/qxe-spso-fyx Těšíme se na setkání

Informace k zápisu

Zápis pro děti ze spádové oblasti Prahy 3 pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 3. a 4. 5. 2022  I v letošním roce se uskuteční formou elektronického podání. Bližší informace k tomu najdete zde. Vygenerované a podepsané žádosti spolu s ostatními předepsanými náležitostmi, budou přijímány v kanceláři MŠ Na Vrcholu takto: 3. 5.…

Možnost uplatnění slevy na dani za úplatu

Vážení rodiče, na základě Vaší písemné žádosti, která bude adresována ředitelství naší mateřské školy, Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu. Vytištěnou a řádně vyplněnou žádost předejte ředitelce nebo třídním učitelkám, popřípadě sken s podpisem emailem. Potvrzení Vám bude následně vystaveno.…

Přerušení provozu o vánočních prázdninách

Vážení rodiče, RMČ na svém zasedání 6.12.2021 usnesením č. 940 schválila přerušení provozu MŠ zřízených MČ Praha 3 v době od 27.12.2021 do 31.12.2021 – vánoční prázdniny. Provoz v mateřských školách bude obnoven v pondělí 3. ledna 2022

Informace pro rodiče po návratu ze zahraničí

Podle podmínek platných k dnešnímu dni (23. 8. 2021) jsou osoby (zákonní zástupci) povinny  informovat školy o cestách do zahraničí dětí v posledních 14 dnech. Tato povinnost byla stanovena v Ochranném opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 23. 8. 2021 do odvolání). Děti jsou povinné absolvovat PCR nebo ATG test podle…

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám