4. 1. 2022

Možnost uplatnění slevy na dani za úplatu (školné) za předškolní vzdělávání za rok 2023

POSTUP V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ:

Vážení rodiče,

na základě Vaší písemné žádosti (horní část formuláře), která bude adresována ředitelství naší mateřské školy, Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2023 dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu.

Vytištěnou a řádně vyplněnou žádost předejte třídním učitelkám nebo ředitelce. Potvrzení Vám bude následně vystaveno. Žádost ke stažení zde

Výši vynaložených výdajů vyplní mateřská škola.

Slevu lze uplatnit na každé vyživované dítě.

Výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte představují výdaje spojené s úhradou úplaty za předškolní vzdělávání, nikoliv s úhradou stravného nebo s úhradou jiných plateb (např. divadelní představení apod.)

Žádosti budou přijímány od 15. 1. 2024 do 31. 1. 2024 a potvrzení bude následně vydáno nejpozději do 2. 2. 2024.

Mgr. Jana Vaníčková

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám