Zápis do MŠ Buková a MŠ Na Vrcholu

Žádosti k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 budeme přijímat

ve dnech 3. 5. 2023 v čase od 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod. a 4. 5. 2023 v čase od 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.  v kanceláři ředitelky na pracovišti MŠ Na Vrcholu 1955/1a

Pro tento školní rok přijímáme děti do třídy dvouletých a běžných tříd. Zápis je společný pro obě pracoviště tj. MŠ Na Vrcholu a MŠ Buková. 

I v letošním roce se žádosti vyplňují online. Systém bude otevřený od 1. dubna.

Preferujeme osobní předání, proto doporučujeme využít rezervační systém, který naleznete při generování žádosti o přijetí.

V případě pomoci s vygenerováním žádosti napište nám na e-mail info@msnavrcholu.cz nebo volejte na tel. číslo 602316014, rádi pomůžeme.

Pokud se nebudete moci ze závažných důvodů v těchto dnech zápisu zúčastnit, kontaktujte ředitelku mateřské školy.

Upozorňujeme, že i v letošním roce je součástí žádosti potvrzení od lékaře, proto doporučujeme si ho zajistit s předstihem.

K zápisu nezapomeňte přinést: 

– vygenerovanou, vyplněnou a podepsanou žádost, včetně potvrzení od lékaře
– kopii rodného listu dítěte
– doklad totožnosti zákonného zástupce

-občané třetích zemí  (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm d) Školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.

Na základě přijetí žádosti bude vygenerováno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena. Po ukončení přijímacího řízení budou registrační čísla zveřejněna spolu s dalšími informacemi o přijetí. Tyto informace naleznete, jak ne webových stránkách, tak na plotě MŠ.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Den otevřených dveří pro budovu Na Vrcholu proběhne 18.4.2023 v 15,00 a 16,00. Sraz zájemců před třídou D – Broučci.

Den otevřených dveří pro budovu Buková proběhne 19.4.2023 v 15,00 a 16,00. Sraz před hlavním vchodem do budovy.

Sraz před hlavním vchodem do budovy.

Pro více informací sledujte https://zapisdoms-praha3.praha.eu/

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám