Možnost uplatnění slevy na dani za úplatu za rok 2023

POSTUP V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ: Vážení rodiče, na základě Vaší písemné žádosti (horní část formuláře), která bude adresována ředitelství naší mateřské školy, Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2023 dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu.…

Úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům:

nebo O úlevu můžete požádat pokud: Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole. Termíny:Do 13. 9. 2023 doručte vyplněnou žádost do školy.Žádosti ke stažení na webových stránkách nebo u třídních učitelek: Žádost o úlevy na…

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení naleznete zde Vážení rodiče, informativní schůzka pro všechny rodiče nově přijatých dětí se bude konat na pracovišti Buková  dne 7.6. (středa) od 16h pro rodiče 2-3 letých (Berušky)                                                od 16,30h – pro ostatní (Vrchol+ Buková) Na schůzce se dozvíte důležité informace o provozu a vzdělávání v naší mateřské škole, vše potřebné pro vstup vašeho…

Zápis pro ukrajinské děti/Зарахування українських дітей

Zápisy dětí z Ukrajiny do mateřské školy proběhnou 1. 6. 2023. od 10h do 12h v kanceláři ředitelky MŠ Na VrcholuZápisová aplikace bude otevřena pro generování přihlášek od 23. května 2023. Podávejte přihlášku jen na 1 mateřskou školu. Pokud v dané škole nebude pro Vaše dítě volná kapacita, bude centrálně umístěno tam, kde bude volné místo.Více informací k…

Zápis do MŠ Buková a MŠ Na Vrcholu

Žádosti k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 budeme přijímat ve dnech 3. 5. 2023 v čase od 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod. a 4. 5. 2023 v čase od 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.  v kanceláři ředitelky na pracovišti MŠ Na Vrcholu 1955/1a.  Pro tento školní rok přijímáme děti do třídy dvouletých…

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám