Mateřská škola Buková

Praha 3

Informační schůzka

Vážení rodiče, připomínáme termíny informačních schůzek. Schůzky se týkají pouze rodičů dětí přijatých od 1.9.2020.  Budova MŠ Na Vrcholu –  čtvrtek 2.7. 2020 od 16,00h. Budova MŠ Buková: rodiče dětí narozených v roce 2018 – středa 8.7. 2020 od 15,30h. rodiče ostatních dětí – středa 8.7. 2020 od 16,30h. vzdělávací program Montessori – čtvrtek 16.7. Přečíst si víc oInformační schůzka[…]

Termín zveřejnění výsledků zápisu

Vážení rodiče, Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte bude zveřejněno nejpozději v úterý 2.6.2020. Seznamy s registračními čísly, (která vám byla zaslána emailem nebo datovou schránkou), budou vyvěšeny na webových stránkách a na vratech Mateřské školy  Na Vrcholu a Buková.

Informace pro doručení „Žádosti o přijetí dítěte do MŠ“

Upozorňujeme, že „rezervace termínu“ v elektronickém předzápisu pro osobní předání žádosti v MŠ vzhledem k současné situaci NEPLATÍ. Možnosti doručení: Datovou schránkou (ID MŠ: 5snx7vj), poštou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, do schránky MŠ Na Vrcholu – s oznámením o vhození prostřednictvím emailu nebo SMS zprávy (602 316 014), v krajním případě osobním podáním ve Přečíst si víc oInformace pro doručení „Žádosti o přijetí dítěte do MŠ“[…]

Postup pro podávání žádosti

Odeslání vyplněné žádosti včetně příloh (Potvrzení od lékaře NEBO Čestné prohlášení o očkování + kopie očkovacího průkazu, Rodné listy NE!) musí být provedeno v termínu zápisu, tj. od 2.5. do 11.5.2020 nejpozději. Po obdržení žádosti bude zasláno na uvedenou emailovou adresu či do uvedené osobní datové schránky registrační číslo dítěte včetně dalších informací k přijímacímu Přečíst si víc oPostup pro podávání žádosti[…]

Spuštění elektronického předzápisu 1.4.2020

Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p3-navrcholu Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské Přečíst si víc oSpuštění elektronického předzápisu 1.4.2020[…]

Tématické setkání

Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu v „Setkávání s odborníkem“ 24.3. se bude konat přednáška „Co je montessori?“ a 29.4. „Role prarodičů ve výchově“ vždy od 16,30h v jídelně MŠ. Účast na těchto setkáních oznamte předem emailem. Těšíme se na vás

ablony, MAP