Informace o platbách

Vážení rodiče, měsíční platby za stravné a úplatu za vzdělávání prozatím hraďte dle předpisu.  Ve chvíli opětovného otevření mateřské školy budou přeplatky  vráceny na účty odesilatelů. Děkujeme za pochopení.

Věci ve skříňkách

Vážení rodiče,  pokud si potřebujete vyzvednout věci dětí ze skříněk, můžete tak učinit ve středu 3.3.2021 od 9-11hod nebo v pondělí 8.3. 2021 9-11hod. Pro vpuštění do budovy, zvoňte na Housenky.

ablony, MAP