Úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům:

 • Stravné zdarma — v mateřských, základních a středních školách
 • Školné zdarma — v mateřských školách a základních uměleckých školách
 • Družiny zdarma — na základních školách

nebo

 • Příspěvek z fondu solidarity — finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků, které pořádá škola (škola v přírodě, akce pořádané školou, školní kroužky etc.).


O úlevu můžete požádat pokud:

 • Je Vaše škola zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana.
 • Dítě/žák/žákyně má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
 • Vaše domácnost se ocitla alespoň v jedné z následujících situacích:
 • pobíráte příspěvek či doplatek na bydlení,
 • pobíráte okamžitou dávku v hmotné nouzi,
 • pobíráte přídavek na dítě,
 • pobíráte dávky pěstounské péče,
 • čelíte exekuci/insolvenci,
 • pobíráte dávky pěstounské péče,
 • po zaplacení nákladů na bydlení zbyde domácnosti méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Termíny:
Do 14. 10. 2022 doručte vyplněnou žádost do školy
(osobě pověřené administrací této pomoci).
Žádosti ke stažení zde:

Žádost o úlevy na stravném, školném, družině. Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Podává se jednou na období do konce školního roku 2022/23.

Žádost  o příspěvek z Fondu solidarity Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole.

Ředitel/ka Vás do 1. 11. 2022 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu prominuta úplata ve školním roce 2022/2023. Na již uplynulé období nelze tato opatření vztáhnout.

Podrobnější informace naleznete na stránkách vaší školy a na  Pomoc Pražanům (praha.eu)   

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ

 • na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete zde: Pomoc Pražanům (praha.eu)   

 • Podporu schválilo Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením, které jsou zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.
 • Podrobná pravidla poskytnutí dotace ke stažení níže:

BALÍČEK rodiče – děti pravidla žádosti

Balíček pomoci Pražanum _A4 žádost dítě – žák – účastník balíček

Balíček-pražana-A4-žádost-dítě-žák-účastník-FOND-SOLIDARITY.pdf

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám