Stanovení úplaty pro školní rok 2022/2023

Č.j.:  V- 18/2022

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023, s účinností

            od 1.9.2022     takto:

  1. neomezená celodenní docházka                         900,-Kč
  2. Povinné předškolní vzdělávání)    0,- Kč

( děti, které k 31.8. dovrší 5 let)

  1. Přerušení provozu v měsíci červenec a srpen výše úplaty bude

delší než 5 vyučovacích dní v měsíci                 stanovena k 1.5.2023

Splatnost nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet MŠ:

2000785329/0800   s variabilním číslem, které každý obdrží

       V Praze dne  24.5.2022                                            

                                                                       Mgr. Jana Vaníčková

                                                                         ředitelka školy

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám