Termín zveřejnění výsledků zápisu

Vážení rodiče, Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte bude zveřejněno nejpozději v úterý 2.6.2020. Seznamy s registračními čísly, (která vám byla zaslána emailem nebo datovou schránkou), budou vyvěšeny na webových stránkách a na vratech Mateřské školy  Na Vrcholu a Buková.

Postup pro podávání žádosti

Odeslání vyplněné žádosti včetně příloh (Potvrzení od lékaře NEBO Čestné prohlášení o očkování + kopie očkovacího průkazu, Rodné listy NE!) musí být provedeno v termínu zápisu, tj. od 2.5. do 11.5.2020 nejpozději. Po obdržení žádosti bude zasláno na uvedenou emailovou adresu či do uvedené osobní datové schránky registrační číslo dítěte včetně dalších informací k přijímacímu…

ablony, MAP