rubikova kostka

Zájmové aktivity

Vážení rodiče, z důvodu zhoršené epidemiologické situace jsme se rozhodli v 1. pololetí školního roku 2020/2021 neuskutečňovat žádné mimoškolní zájmové aktivity. Pokud se epidemiologická situace zlepší, mimoškolní zájmové aktivity Vám budou nabídnuty na 2. pololetí šk. roku 2020/2021. Děkujeme za pochopení

starý telefon

Nová telefonní čísla

Vážení rodiče, pro omluvy nepřítomnosti dětí využívejte tato telefonní čísla. Každá třída má své telefonní číslo: Třída 1 – Berušky: 770 148 314 Třída 2 – Montessori: 770 148 420 Třída 3 – Včelky: 770 148 384 Třída 4 – Housenky: 770 148 416

Informace o platbách

Při všech platbách, které budete mateřské škole zasílat (ŠKOLNÉ, STRAVNÉ, APOD.), uvádějte vždy VARIABILNÍ SYMBOL VAŠEHO DÍTĚTE, který mu byl/bude přidělen. MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ DVA BANKOVNÍ ÚČTY:  2000785329/0800 + VS (pouze „školné“ a DKF) !!! 19-2000785329/0800 + VS (pouze stravné) !!! PŘEPLATKY STRAVNÉHO BUDOU VRÁCENY PŘEVODEM NA ÚČET VŽDY PO UZAVŘENÍ  ŠKOLNÍHO ROKU V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ. VRÁCENÍ…

Informační schůzka

Vážení rodiče, připomínáme termíny informačních schůzek. Schůzky se týkají pouze rodičů dětí přijatých od 1.9.2020.  Budova MŠ Na Vrcholu –  čtvrtek 2.7. 2020 od 16,00h. Budova MŠ Buková: rodiče dětí narozených v roce 2018 – středa 8.7. 2020 od 15,30h. rodiče ostatních dětí – středa 8.7. 2020 od 16,30h. vzdělávací program Montessori – čtvrtek 16.7.…

Informace pro doručení „Žádosti o přijetí dítěte do MŠ“

Upozorňujeme, že „rezervace termínu“ v elektronickém předzápisu pro osobní předání žádosti v MŠ vzhledem k současné situaci NEPLATÍ. Možnosti doručení: Datovou schránkou (ID MŠ: 5snx7vj), poštou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, do schránky MŠ Na Vrcholu – s oznámením o vhození prostřednictvím emailu nebo SMS zprávy (602 316 014), v krajním případě osobním podáním ve…

Postup pro podávání žádosti

Odeslání vyplněné žádosti včetně příloh (Potvrzení od lékaře NEBO Čestné prohlášení o očkování + kopie očkovacího průkazu, Rodné listy NE!) musí být provedeno v termínu zápisu, tj. od 2.5. do 11.5.2020 nejpozději. Po obdržení žádosti bude zasláno na uvedenou emailovou adresu či do uvedené osobní datové schránky registrační číslo dítěte včetně dalších informací k přijímacímu…

ablony, MAP