Informace pro doručení „Žádosti o přijetí dítěte do MŠ“

  1. Upozorňujeme, že „rezervace termínu“ v elektronickém předzápisu pro osobní předání žádosti v MŠ vzhledem k současné situaci NEPLATÍ.
  2. Možnosti doručení: Datovou schránkou (ID MŠ: 5snx7vj), poštou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, do schránky MŠ Na Vrcholu – s oznámením o vhození prostřednictvím emailu nebo SMS zprávy (602 316 014), v krajním případě osobním podáním ve škole, ale po předchozí domluvě s ředitelkou školy: 602 316 014).
  3. Termín přijímání vyplněných a podepsaných žádostí včetně příloh od 2. – 11.5. 2020
ablony, MAP